Prezydent RP: Rozwój nowych technologii przyczynia się do ratowania zdrowia i życia ludzi. W Łodzi lekarze i pacjenci zyskają dostęp do światowych innowacji

W Łodzi otwarto właśnie Globalne Centrum Kompetencyjne Philips orazCentrum Referencyjne Philips wInstytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzięki pierwszej inwestycji pacjenci wcałej Europie będą mogli korzystać ze sprzętu medycznego, którego przygotowaniem idostarczeniem zajmą się zespoły wysoko wykwalifikowanych specjalistówz Łodzi.


W efekcie współpracy zICZMP lekarze zyskają możliwość pracy wspólnie znaukowcami nanajnowocześniejszym sprzęcie do diagnostyki iterapii. Jej wynikiem mają być przełomowe innowacje. DlaPhilips współpraca zICZMP jest jednym zkilku projektów strategicznych, realizowanych zpodmiotami sektora ochrony zdrowia. Znaczenie firmy dlapolskiego rynku medycznego podkreślił Prezydent Andrzej Duda, obecny na obchodach Światowego Dnia Pacjenta, podczas których dokonano otwarcia dwóch inwestycji.

– Mieliśmy możliwość zobaczyć supernowoczesne urządzenia firmy Philips funkcjonujące wtym szpitalu, bardzo mocno chcę podkreślić, że firma ta jest na naszym rynku podmiotem szczególnym, bo jest tutaj od ponad 80 lat ––powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego otwarcia Centrum Referencyjnego Philips tworzonego we współpracy złódzkim Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. – Rozwój nowych technologii przyczynia się do ratowania życia, do przywracania ludziom zdrowia, bo przezpostęp wtym zakresie, przezjeszcze doskonalsze technologie, bardziej wyspecjalizowane urządzenia jesteście wstanie lepiej diagnozować ilepiej leczyć – dodał Prezydent Duda zwracając się do obecnych na uroczystości przedstawicieli świata medycyny.

Współpraca wramach nowo otwartego Centrum Referencyjnego zICZMP ma polegać na wymianie doświadczeń wzakresie wiedzy inowych technologii medycznych, które przyczynią się do poprawy jakości diagnostyki ileczenia pacjentów. To też szansa na wspólne projekty naukowe wramach zainicjowanych badań. Dodatkowo Centrum Referencyjne umożliwi edukowanie personelu medycznego wzakresie wykorzystywania najnowocześniejszych rozwiązań medycznych orazkontakt zinnymi ośrodkami tego typu wPolsce, jak iza granicą.

Otwarcie Centrum Referencyjnego jest efektem współpracy wramach think-thanku „Innowacje dlaZdrowia”. Jego pomysłodawcą jest prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP wŁodzi, a Philips jednym ze współzałożycieli.

– Współpraca zInstytutem pozwoli nam lepiej odpowiedzieć na potrzeby lokalnych pacjentów. Ten szpital koncentruje się na potrzebach matek idzieci, a one są grupą szczególnie wrażliwą. Wspólnie przygotowaliśmy propozycje, które pozwolą wnajlepszy możliwy sposób zadbać onajmłodszych pacjentów– zapowiada wrozmowie zagencją informacyjną Newseria Biznes Reinier Schlatmann, prezes Philips na Europę Środkowo-Wschodnią.

Łódzkie Centrum Zdrowia Matki Polki jest jednym znajlepszych wEuropie ośrodków ginekologiczno-położniczych ipediatrycznych. Współpraca zPhilips stworzy placówce możliwość korzystania znajnowocześniejszego sprzętu do diagnostyki ileczenia pacjentów.

– Współpraca zPhilips to wspólna nauka, wymiana doświadczeń, tworzenie wspólnych rozwiązań innowacyjnych, które będą służyły zarówno poprawie diagnostyki, jak ileczenia naszych pacjentów–podkreśla prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wŁodzi.

Łódzkie ICMZP ma obecnie na wyposażeniu ponad 300 sztuk sprzętu medycznego marki Philips, wtym m.in. Ultrasonografy, tomografy, echokardiografy, angiografy orazinne nowoczesne urządzenia. ICZMP jest dziewiątą jednostką referencyjną firmy Philips wPolsce.

– Innowacje, które są efektem współpracy zPhilips, to przede wszystkim innowacyjny sprzęt diagnostyczny, najnowszej generacji tomografy, rezonanse, echokardiografy, kardiomonitory czy mammografy – coś, co jest kluczowe wtakiej jednostce jak ICZMP. Co więcej, współpraca wramach Centrum Referencyjnego pozwoli na testowanie urządzeń, które są już dopuszczone do obiegu, ale wciąż wfazie testów inie są jeszcze wciągłej produkcji. Będą mieli do nich dostęp nasi lekarze, którzy są specjalistami wswoich dziedzinach. Z drugiej strony, Philips uzyska od naszych ekspertów informacje, co jeszcze wnich poprawić czy ulepszyć, żeby woptymalnej wersji trafiły na rynek medyczny isłużyły pacjentom– mówi prof. Maciej Banach.

Dyrektor Instytutu CZMP oceniła, że innowacje są kluczem do rozwiązania problemów, zktórymi borykają się publiczne jednostki ochrony zdrowia wPolsce.

–Chcemy uczyć się od siebie nawzajem ipromować współpracę, zachęcać do niej inne podmioty działające na rynku medycznym czy farmaceutycznym. Myślę, że będzie to szło we właściwym kierunku iniedługo dogonimy pod tym względem najlepsze kraje europejskie iUSA–mówi prof. Maciej Banach.

W Globalnym Centrum Kompetencyjnym zaś zespoły specjalistów będą zajmować się przygotowaniem idostarczeniem sprzętu medycznego. Ich zadaniem będzie całościowa koordynacja tego procesu – od momentu zamówienia ażdo instalacji sprzętu medycznego wmiejscu docelowym iupewnienia się, że jest przygotowany, aby służyć lekarzom ipacjentom. Łódzkie centrum będzie obsługiwać zamówienia zkrajów nietylko wEuropie, ale również wAfryce ina Bliskim Wschodzie.

To jeden ztrzech takich oddziałów Philips na całym świecie – dwa pozostałe znajdują się wUSA iIndiach. Wspólnie tworzą sieć centrów kompetencyjnych obsługujących ponad setkę państw. Zapewniają wsparcie procesów finansowych, zarządzanie zakupami izaopatrzeniem wsprzęt medyczny orazrozwiązania, które usprawniają funkcjonowanie podmiotów zsektora ochrony zdrowia.

–Polska zawsze była dlaPhilips jednym znajważniejszych rynków wEuropie, zracji klimatu biznesowego, wysokich kwalifikacji pracowników i– co najważniejsze – otwartości na partnerstwo iwspółpracę. Dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć jedno ztrzech Globalnych Centrów Kompetencyjnych wŁodzi. To także powód, dlaktórego budujemy strategiczne partnerstwa ze szpitalami iinstytutami badawczymi. Wierzymy, że wynikiem tej współpracy będą nietylko przełomowe innowacje, ale również znacząca poprawa jakości życia ludzi –podkreśla Reinier Schlatmann, prezes Philips na Europę Środkowo-Wschodnią.

Dla globalnego koncernu długofalowa współpraca zinstytucjami działającymi wobszarze ochrony zdrowia jest jednym z celów strategicznych, ,a nowo otwarte centra dają początek aktywnym działaniom wrozpoczętym roku.

– W 2018 roku planujemy wdrożyć wiele innowacyjnych propozycji przeznaczonych dlapolskiego rynku. Chcemy wdrażać je znaszymi partnerami, woparciu olokalną wiedzę– idzięki temu poprawić ogólny poziom opieki zdrowotnej– mówi Reinier Schlatmann.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony