Rośnie liczba innowacyjnych rozwiązań dla miast. Inteligentne latarnie naładują elektryczne auta i zwiększą zasięg 5G w miastach

Już wkilkunastu miastach na świecie, również wPolsce, działają oświetleniowe kolumny wielofunkcyjne Shuffle. Inteligentne latarnie umożliwią miastom rozszerzenie zasięgu 4G, a wprzyszłości także 5G. Pozwolą także naładować samochód elektryczny czy zainstalować monitoring miejski.


Metropolie iduże miasta coraz częściej szukają nowoczesnych rozwiązań. W skali globalnej wartość rynku inteligentnych miast do 2020 roku będzie wynosić około 1,5 bln dolarów.

– Kolumny wielofunkcyjne pozwalają na łączenie wielu funkcjonalności wjednym urządzeniu. Shuffle łączy wsobie funkcjonalności związane nietylko zoświetleniem, ale dodatkowo zfunkcjonalnościami typowo użyteczności publicznej, jak monitoring, nagłośnienie, hot-spoty, czy ładowanie samochodów – tłumaczy wrozmowie zagencją informacyjną Newseria Innowacje Radosław Szalek, dyrektor ds. marketingu wSchreder Polska.

Na świecie rośnie liczba inteligentnych urządzeń iaplikacji. W takim kierunku podążają też największe metropolie. Według szacunków ONZ do 2050 roku dwie trzecie światowej populacji będzie zamieszkiwać małe iduże miasta. Zarówno obecnie, jak iw nadchodzących dekadach, miasta będą musiały się zmierzyć nietylko zdynamicznym przyrostem liczby mieszkańców, lecz także zlicznymi problemami. Coraz większa liczba mieszkańców sprawia, że przyszłością mogą okazać się urządzenia spełniające wiele funkcji.

– Kolumna Shuffle składana jest zwielu elementów. Działa na zasadzie klocków Lego, gdzie mamy podstawę słupa ido wyboru całą gamę modułów zróżnymi funkcjonalnościami, które możemy konfigurować według własnych potrzeb. Mamy moduły ze wspomnianymi kamerami, nagłośnieniem, ładowarkami, oświetleniowe czy też nowość na rynku, moduł który pozwala na komunikację telefoniczną wzasięgu sieci 4G i5G – wymienia Radosław Szałek.

Firma Schreder wspólnie zHuawei zaprezentowała Shuffle Site, urządzenie które pozwoli miastom zwiększyć zasięg 4G, a jednocześnie wprzyszłości – także wtechnologii 5G, sieci komórkowej nowej generacji. W porównaniu do LTE stworzy wręcz rewolucyjne możliwości, oferując szybsze łącza komunikacji iwiększą przepustowość sieci. Większość ekspertów jest zgodna, że upowszechnienie 5G będzie początkiem kolejnego etapu rewolucji technologicznej iumożliwi rozwój internetu rzeczy, czy rozwiązań smart city na masową skalę. Jednocześnie, zasięg sieci 5G będzie mocno ograniczony ibędzie wymagał większej liczby punktów dostępowych. Takimi punktami mogą być inteligentne latarnie Shuffle.

Wielofunkcyjne systemy oświetleniowe są już obecne wkilkunastu miastach na świecie. Także wPolsce zostały zainstalowane m.in. wWarszawie, Krakowie, Zielonej Górze czy Wrocławiu. Moduły Shuffle Site ztechnologią 5G będą wdrażane wnajbliższym czasie, także wPolsce.

– Skorzystają na tym przede wszystkim użytkownicy, ale także inwestorzy czy zarządcy dróg, którzy będą mogli wjednym urządzeniu połączyć wiele funkcjonalności, bez konieczności stawiania dodatkowych odbiorników do transmisji sieci 5G. Funkcjonalność sieci 5G to nowy projekt. Jest on wfazie wdrożeniowej, są na razie instalacje jedynie pilotażowe, natomiast prawdopodobnie wnajbliższych miesiącach zostanie to wdrożone ipewnie także pierwsze instalacje pojawią się u nas wkraju – zapowiada ekspert.

Miasta, które dzięki innowacjom odpowiadają na potrzeby społeczne iekonomiczne mieszkańców orazrealizują koncepcję zrównoważonego rozwoju, określa się mianem „inteligentnych”. Nowe technologie sprawiają nietylko, że miasta stają się bardziej przyjazne iwygodne dlamieszkańców, lecz także przekładają się na obniżenie kosztów utrzymania izwiększenie wydajności infrastruktury miejskiej.

Z raportu „Inteligentny Rozwój Miast” firmy Integrated Solutions, zajmującej się wdrażaniem inteligentnych rozwiązań dlasamorządów, wynika że wskali globalnej wartość rynku inteligentnych miast do 2020 roku będzie wynosić już ok. 1,5 bln dolarów.

– Rozwiązania itechnologie zpewnością będą podążały wkierunku smart city. Latarnia już nietylko oświetla, ale staje się pewnego rodzaju nośnikiem danych. Samo oświetlenie staje się coraz bardziej inteligentne poprzez wprowadzanie systemów nadążnych, systemów dostosowania oświetlenia do panujących warunków, pozwala na obniżenie kosztów izapewnienie komfortu mieszkańcom – ocenia Radosław Szałek.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony