Komisja Nadzoru Finansowego wesprze polski fintech. Trwa nabór zgłoszeń do programu Innovation Hub

Polski rynek fintech jest wyceniany na około 860 mln euro, co czyni go największym wEuropie Środkowo-Wschodniej. Jedną zgłównych barier rozwojowych dlatej branży wPolsce jest niepewność dotycząca osadzenia nowoczesnych rozwiązań wobowiązujących przepisach prawa.


Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi program Innovation Hub, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli rozwiać wątpliwości prawne towarzyszące ich działalności.

– Dedykowani pracownicy urzędu mają udzielać wsparcia wzakresie osadzenia tych nowoczesnych rozwiązań wobowiązujących przepisach prawa iregulacjach nadzorczych. Jedną zkluczowych barier wrozwoju innowacyjnych rozwiązań jest brak pewności prawnej. Nowoczesne rozwiązania niezawsze wsposób jednoznaczny iprecyzyjny wpisują się wobowiązujące przepisy prawa czy obowiązujące regulacje nadzorcze. Budzi to wątpliwości ipotrzebę pomocy, której oczekują te podmioty – mówi wrozmowie zagencją Newseria Innowacje Tomasz Piwowarski zUrzędu KNF.

KNF ogłasza program Innovation Hub, który ma na celu wspomaganie podmiotów działających wbranży fintech. Jest on skierowany do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności wramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które mają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych, orazdo tych, które już są nadzorowane przezKNF, ale planują wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę opartą na IT.

– Innowacyjne rozwiązania są istotnym elementem tworzącym przewagę konkurencyjną. Jeżeli ktoś jest innowacyjny, ma dużą szansę być konkurencyjnym na rynku, wzwiązku zczym wydaje się, że wszystkie podmioty, zarówno mniejsze, jak iwiększe, powinny wpisać innowacyjność wswoją strategię działania, bo tym wprzyszłości będą budowali przewagę konkurencyjną – mówi przedstawiciel KNF.

Program Innovation Hub został uruchomiony na początku stycznia 2018 roku inie ma określonego czasu trwania. Zgłoszenia do udziału można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej KNF. Jest ono później poddawane ocenie na podstawie ustalonych kryteriów.

– Pierwsze kryterium to innowacyjny charakter produktu czy usługi finansowej opartej na nowoczesnych technologiach. Drugi to dokonanie wstępnej analizy. Składa się na nią rozpoznanie przepisów prawa iregulacji orazwykazanie, czy takie rozwiązanie wogóle podlega pod nadzór finansowy czy też nie. Trzeci element to wskazanie obszarów, wktórych wsparcie byłoby najbardziej wskazane ipożądane ­– wymienia Tomasz Piwowarski.

FinTech – połączenie sektora finansów znowymi technologiami – jest jedną znajszybciej rozwijających się branż technologicznych na świecie. Z danych opublikowanych przezfirmę doradczą Deloitte wynika, że do 2020 roku wzrost inwestycji wfirmy należące do tego sektora może sięgać nawet 55 proc. średniorocznie. Jak dowiadujemy się zraportu „FinTech wPolsce. Bariery iszanse rozwoju”, jednym zgłównych czynników spowalniających rozwój innowacji finansowych jest niewielkie zainteresowanie Komisji Nadzoru Finansowego innowacyjnymi rozwiązaniami inowymi podmiotami na rynku.

Zgodnie zdanymi opublikowanymi przezDeloitte rynek fintech wEuropie Środkowo-Wschodniej jest wart ponad 2 mld euro. Niemal 40 proc. tej kwoty przypada na Polskę, co czyni nas największym graczem wnaszej części kontynentu. Globalny rynek inwestycji wfintech szacowany jest na ponad 15 mld euro. Jednym zliderów branży jest Wielka Brytania, notująca roczną wartość przychodów na poziomie 26 mld euro.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony