Top Niusy

Tańczę dlacelów charytatywnych – mówi lekarz. Gospodarz "Niezwykłych przypadków medycznych" zamierza przeznaczyć wszystkie zarobione wtanecznym show Polsatu pieniądze na fundacje zajmujące się edukacja zdrowotną. Krzysztof Gojdź chce wten sposób zwrócić uwagę na konieczność profilaktyki nowotworowej.

Dział: Lifestyle

Praca prezentera pogody tylko pozornie niejest trudna – twierdzi gwiazda TVN. W jej stacji prezenterzy niekorzystają zprompterów, czytają wyłącznie zmap, muszą dobrze znać sytuację pogodową wPolsce ina świecie. Dorota Gardias zaznacza, że wiele początkujących osób jest zaskoczona wysiłkiem, jaki muszą włożyć wtę pracę.

Dział: Lifestyle

Charytatywny Bal Dziennikarzy to olbrzymie przedsięwzięcie – mówi dziennikarz. Podkreśla, że doroczna impreza, stanowi nietylko sposób na zebranie funduszy na pomoc potrzebującym dzieciom, ale także okazję do integracji środowiska medialnego.

Dział: Lifestyle

Starzejące się społeczeństwo izwiększony popyt na świadczenia medyczne, brak lekarzy ipielęgniarek, który wymusza podwyżki ich wynagrodzeń, orazkonieczność inwestowania wnowoczesne technologie isprzęt diagnostyczny – to główne czynniki, które składają się na wzrost kosztów opieki medycznej.

Dział: Biznes

Cyfryzacja Polski postępuje coraz szybciej. Na wdrożenie czekają mDokumenty ie-recepty, a operatorzy telekomunikacyjni przy wsparciu unijnych funduszy likwidują białe plamy wdostępie do internetu. Telekomy są dlaresortu cyfryzacji ważnym partnerem wupowszechnianiu cyfrowych umiejętności wśród Polaków.

Dział: Biznes

Ratownicy TOPR zaliczają się do najbardziej skutecznych służb ratownictwa górskiego. Każdego roku pomagają wTatrach ina trasach narciarskich prawie trzem tysiącom turystów inarciarzy. Ci, którzy znaleźli się wich szeregach, musieli zdać skomplikowane egzaminy iukończyć testy kondycyjno-sprawnościowych.

Dział: Biznes

2,4 mln seniorów pobiera emeryturę wformie gotówki. Coraz więcej emerytów korzysta jednak zrachunków bankowych. Przelew emerytury na konto jest bezpieczny. Banki doceniają emerytów jako klientów icoraz częściej przygotowują ofertę dopasowaną do ich potrzeb.

Dział: Biznes

Wyświetlacz oprzekątnej do 6 cali wbezramkowym telefonie, udoskonalone aparaty fotograficzne, zwiększone bezpieczeństwo danych iimplementacja poleceń głosowych - to zdaniem specjalistów główne kierunki rozwoju smartfonów, jakich można się spodziewać w2018 roku.

Dział: Innowacje

Z początkiem marca wchodzi wżycie podpisana wtym tygodniu przezprezydenta ustawa oograniczeniu handlu wniedziele. To oznacza, że już 11 i18 marca klienci niezrobią zakupów wsupermarketach, zamknięte będą też galerie handlowe. Branża spodziewa się, że nowe prawo wywoła lawinę negatywnych skutków, na czele ze wzrostem cen towarów iusług.

Dział: Biznes

Branża hotelarska coraz częściej sięga po nowe technologie. Przyszłością hoteli jest rejestracja gości iich obsługa za pomocą urządzeń mobilnych. Nowe rozwiązania technologiczne pozwolą na spersonalizowaną obsługę, a takiej oczekuje 70 proc.

Dział: Innowacje
Początek strony