Innowacje (218)

Pojazdy elektryczne będą przyszłością transportu, jednak zwykle wtym kontekście mówi się oelektrycznych samochodach. Tymczasem rynek elektrycznych motocykli iskuterów również będzie się rozwijał. Sukcesy na tym polu mają Polacy. Studenci zAkademii Górniczo-Hutniczej stworzyli terenowy motocykl elektryczny zinnowacyjnym umieszczeniem silnika wpiaście tylnego koła.

W Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk trwają badania nad stworzeniem trójwymiarowego modelu litosfery obszaru Polski. Stworzenie trójwymiarowego modelu Ziemi może pomóc wznalezieniu nowych złóż surowców. Stworzony model cyfrowy będzie pokazywał rozkład prędkości sejsmicznych ibędzie pomocny wokreśleniu potencjału występowania ropy naftowej igazu, wtym gazu złupków.

Walka zpiratami drogowymi będzie coraz skuteczniejsza. W ciągu kilku miesięcy na rynku będzie dostępny laserowy prędkościomierz zfunkcją wideo, skonstruowany na Wojskowej Akademii Technicznej wWarszawie. Pozwoli policji nietylko zmierzyć prędkość pojazdu zdokładnością do 1 km/h, lecz także umożliwi rejestrację całego procesu pomiaru.

Coraz wyraźniejszy rozwój inteligentnych miast orazdaleko idąca urbanizacja napędzają rynek systemów informacji geograficznej. Ważna jest również integracja tego typu rozwiązań zdostępnymi masowo technologiami biznesowymi orazwykorzystanie systemów GIS wusługach transportowych. Systemy informacji geograficznej pozwalają zgromadzić izwizualizować na mapie różnego rodzaju dane przestrzenne.

W Polsce jest 16 mln graczy komputerowych, wgry gra 42 proc. Polaków. Coraz istotniejszym elementem dlawydawców staje się ich odbiór wśród graczy. Nowo powstałe Centrum Analiz Medialnych UW na najnowocześniejszych maszynach będzie sprawdzać zaangażowanie gracza, które można zmierzyć poprzez obserwację fizjologicznych objawów.

Polska jako jeden zpierwszych krajów wprowadziła przepisy, które regulują komercyjne wykorzystywanie dronów. Wprowadzenie kategorii statków bezzałogowych zprzejrzystą procedurą uzyskiwania uprawnień zaowocowało wkrótkim czasie dużą liczbą świadectw kwalifikacji. Tylko do marca 2017 roku wydano ich 4,2 tys.

Modelowanie molekularne pozwala na opracowywanie nowoczesnych leków itworzyw. Polacy wykorzystują je do opracowywania nowoczesnych nośników leków. Użycie zaawansowanych metod obliczeniowych pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów poszukiwania itworzenia nowych substancji, przeprowadzenie testów ich właściwości czy zbadanie wpływu na człowieka orazśrodowisko.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych. Urządzenia mobilne, aplikacje, telediagnostyka, narzędzia data mining czy sztuczna inteligencja będą stosowane na coraz większą skalę. Polska, choć pod względem cyfryzacji służby zdrowia ijakości usług medycznych znajduje się wogonie Europy, przoduje wtworzeniu medycznych innowacji.

Naukowcy zPolitechniki Wrocławskiej pracują nad rozwiązaniem, które pozwoli chronić pieszych irowerzystów. Konstruują zderzak ze specjalnych materiałów energochłonnych. W nowoczesnych pojazdach znajdziemy liczne systemy bezpieczeństwa, których zadaniem jest przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa kierowcy ipasażerów.

Strona 10 z 17
Początek strony