Biznes (587)

Polacy chętnie inwestują wzakup mieszkań. Kupują je też na własne potrzeby zracji wyższych dochodów. W ubiegłym roku sprzedaż deweloperów notowanych na Catalyst wzrosła oprawie jedną czwartą. Ze względu na to, że liczba inwestycji, których budowę rozpoczęto lub na których budowę wydano pozwolenia w2017 roku, także rosła dynamicznie, 2018 i2019 rok mogą się okazać jeszcze lepsze dlatej branży.

Polisy na życie zubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi od kilku lat mają złą prasę. Po zmianach prawnych, które nastąpiły przed dwoma laty, iwobec prowadzonych prac nad jeszcze większą ochroną inwestorów, konsumenci wracają jednak do kupowania tego rodzaju produktów.

Edukacja oparta na wartościach, przy współpracy nauczycieli irodziców, może być odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania pracodawców – przekonują przedstawiciele stowarzyszenia „Sternik”. Pracowitość, uczciwość, zaangażowanie wżycie społeczne, lojalność ioptymizm to cechy przydatne nietylko wżyciu prywatnym, lecz także wżyciu zawodowym.

Chory pracownik może liczyć na wynagrodzenie chorobowe, a potem na zasiłek chorobowy. To pierwsze świadczenie finansuje pracodawca, a drugie jest wypłacane zubezpieczeń społecznych. Tylko w2016 roku Polacy spędzili na zwolnieniu lekarskim łącznie 276 milionów dni.

Duże firmy mają szansę pozyskać zUE 100 mln zł wsparcia na projekty zwiększające ich efektywność energetyczną. Taki jest budżet konkursu, do którego nabór wystartuje 31 stycznia. Inwestycje, które będą zniego finansowane, muszą wynikać zprzeprowadzonego audytu energetycznego wfirmach.

Bezrobocie wśród osób głuchych iniedosłyszących wPolsce przekracza 70 proc. Dla pracodawców, którzy borykają się ztrudną sytuacją na rynku pracy iniedoborem kadr, to atrakcyjna grupa potencjalnych pracowników. Poczta Polska testuje platformę, która umożliwia komunikację zniesłyszącym pracownikiem.

W ostatnich trzech latach na zakup mebli Polacy wydawali średnio 4,5 tys. zł – wynika zbadań IQS. Największy udział miały produkty kosztujące 1–2 tys. zł, czyli wsegmencie standardowym. W 79 proc. przypadków meble kupowane były etapami, tylko co piąte mieszkanie było od razu wyposażane wkomplet produktów.

RODO, czyli nowe prawo oochronie danych osobowych, które wejdzie wżycie za pięć miesięcy, znacznie rozszerza obowiązki informacyjne firm wobec klientów. To oznacza konieczność wymiany wszystkich klauzul, zgód ipapierowych formularzy dotyczących zgód na ich gromadzenie iprzetwarzanie.

W2017 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 3678 wniosków dotyczących patentów na wynalazek. To nieco mniej niż wpoprzednich dwóch latach, ale itak pod względem udzielonych patentów zajmujemy 15. pozycję na liście Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Strona 8 z 46
Początek strony