Biznes (587)

Polska gospodarka rozwija się najszybciej od sześciu lat iwszystko wskazuje na to, że szybkie tempo rozwoju zostanie utrzymane również w2018 roku. Korzystne otoczenie makroekonomiczne wpływa także pozytywnie na wyniki osiągane przezpolskie firmy.

Niewiele osób wPolsce dobrowolnie opłaca za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe. To bardzo dobre rozwiązanie dlaosób, które przezjakiś czas niepracują albo takich, które wykonują nieoskładkowane umowy odzieło. Opłacając składki, oszczędzają na przyszłą emeryturę.

Coraz więcej szkół otwiera się na nowe technologie. Technologia przestaje szkołom przeszkadzać, a pomaga im wpasowywać się wproces edukacyjny – ocenia Cecylia Szymańska-Ban zMicrosoft Polska. Nowe technologie pomagają zwiększyć kompetencje cyfrowe uczniów.

W trakcie podróży zagranicznych Polacy korzystają głównie zkart płatniczych – dużo częściej niż statystyczni Europejczycy. Są też coraz bardziej świadomi wkwestii kosztów związanych zwymianą walut – dlatego częściej niż tradycyjną kartę wybierają karty walutowe, które pozwalają zaoszczędzić znaczną część kosztów transakcyjnych.

Budowa połączeń kolejowych między stacją a terminalem lotniczym wModlinie orazmiędzy Chorzelami a Ostrołęką, a także orazreaktywacja linii Zegrzyk – to najpilniejsze inwestycje kolejowe na Mazowszu. Nowe linie iunowocześnianie taboru Kolei Mazowieckich mają zachęcić mieszkańców do rezygnacji zsamochodu na rzecz pociągów.

Ideą Drużyny Energii jest promowanie sportu wśród uczniów polskich podstawówek. Program wykorzystuje wtym celu internet imedia społecznościowe. Swój akces do programu zgłosiło aż600 szkół zcałej Polski, spośród których organizatorzy wyłonili setkę najbardziej aktywnych ikreatywnych.

Utworzenie sieci gazowych ibiogazowni na terenach wiejskich, wsparcie dlaOZE iprodukcji biogazu rolniczego jako źródła energii odnawialnej – to jedne zgłównych projektów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wzakresie innowacyjności. Ośrodek utworzył też dwa konsorcja, których zadaniem jest wsparcie dlawyprodukowanego wPolsce materiału siewnego orazwyselekcjonowanie najkorzystniejszych ras zwierząt hodowlanych.

Wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego dokonane wdanym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu obniży się kwota należnego do zapłacenia podatku. W rozliczeniach za 2017 rok przy maksymalnych wpłatach wynoszących ponad 5,1 tys.

Zimowe wyprzedaże powoli dobiegają końca. Obniżając ceny produktów po świętach Bożego Narodzenia, sklepy chcą zniwelować skutki tradycyjnego styczniowego spowolnienia handlu. I mają rację – nic tak niedziała na konsumentów jak promocje cenowe.

Strona 7 z 46
Początek strony