Biznes (587)

Połączenie Idea Leasing zGetin Leasing oznacza, że na polskim rynku powstał drugi co do wielkości gracz wPolsce. Celem nowego podmiotu, Idea Getin Leasing, jest umocnienie pozycji pod względem wartości iliczby finansowanych środków transportu.

Z początkiem marca wchodzi wżycie podpisana wtym tygodniu przezprezydenta ustawa oograniczeniu handlu wniedziele. To oznacza, że już 11 i18 marca klienci niezrobią zakupów wsupermarketach, zamknięte będą też galerie handlowe. Branża spodziewa się, że nowe prawo wywoła lawinę negatywnych skutków, na czele ze wzrostem cen towarów iusług.

2,4 mln seniorów pobiera emeryturę wformie gotówki. Coraz więcej emerytów korzysta jednak zrachunków bankowych. Przelew emerytury na konto jest bezpieczny. Banki doceniają emerytów jako klientów icoraz częściej przygotowują ofertę dopasowaną do ich potrzeb.

Ratownicy TOPR zaliczają się do najbardziej skutecznych służb ratownictwa górskiego. Każdego roku pomagają wTatrach ina trasach narciarskich prawie trzem tysiącom turystów inarciarzy. Ci, którzy znaleźli się wich szeregach, musieli zdać skomplikowane egzaminy iukończyć testy kondycyjno-sprawnościowych.

Cyfryzacja Polski postępuje coraz szybciej. Na wdrożenie czekają mDokumenty ie-recepty, a operatorzy telekomunikacyjni przy wsparciu unijnych funduszy likwidują białe plamy wdostępie do internetu. Telekomy są dlaresortu cyfryzacji ważnym partnerem wupowszechnianiu cyfrowych umiejętności wśród Polaków.

Starzejące się społeczeństwo izwiększony popyt na świadczenia medyczne, brak lekarzy ipielęgniarek, który wymusza podwyżki ich wynagrodzeń, orazkonieczność inwestowania wnowoczesne technologie isprzęt diagnostyczny – to główne czynniki, które składają się na wzrost kosztów opieki medycznej.

Dziennik „Rzeczpospolita”, Radio Zet orazRMF FM otwierają zestawienie najczęściej cytowanych mediów w2017 r. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden portal internetowy, Onet.pl. Tegoroczny opracowany przezInstytut Monitorowania Mediów ranking najbardziej opiniotwórczych mediów zdominowały prasa, radio itelewizja, czyli media klasyczne.

Polacy niezdają sobie sprawy ztego, zjakimi kosztami wiąże się diagnoza: nowotwór. Co czwarty sądzi, że na leczenie potrzebowałby ok. 1 tys. zł – wynika zbadania Nationale-Nederlanden. Mimo niedoszacowania tych kosztów większość badanych itak jest przekonana, że nieporadziłaby sobie finansowo ztakim problemem.

Rozwój leku na ostrą białaczkę szpikową ijego sprzedaż wII fazie badań klinicznych,sprzedaż jednego projektu innowacyjnego rocznie orazzwiększenie kapitalizacji spółki do ponad 2 mld zł – to główne założenia strategii spółkiSelvita do 2021 roku.

Strona 6 z 46
Początek strony