Biznes (587)

Obowiązki domowe to domena kobiet. 90 proc. znich deklaruje, że to właśnie one wykonują większość prac wgospodarstwie domowym – wynika zbadania „Postawy kobiet wobec obowiązków domowych” przeprowadzonego przezARC Rynek iOpinia na zlecenie firmy Leifheit.

Tradycyjne bankomaty są stopniowo wypierane zrynku przezbardziej zaawansowane urządzenia, które dają możliwość zarówno wpłaty, jak iwypłaty gotówki. Nowoczesne maszyny są kompatybilne zurządzeniami mobilnymi, które wkrótce staną się częścią procesu autoryzacji transakcji. Z czasem smartfony zastąpią nietylko PIN-y, lecz także same karty, a sposób obsługi bankomatów będzie przypominać obsługę urządzenia mobilnego.

Przepisy unijne idwustronne umowy między Polską a innymi państwami pozwalają osobom, które pracowały wkilku krajach, nabyć prawa do emerytury wkażdym znich. W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło 111,6 tys. wniosków oświadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji na podstawie tych przepisów.

Poza granicami Polski mieszka blisko 20 mln Polaków. Większość znich na Wschodzie –wKazachstanie, Rosji, na Ukrainie czy Litwie. Dzięki Kartom Polaka irozszerzonemu programowi repatriacji rośnie liczba tych, którzy decydują się wrócić do ojczyzny.

Polacy coraz chętniej podróżują po kraju. Wybierają rodzime kurorty na wypoczynek wwakacje iferie, ale zwiedzają kraj także podczas zwykłych weekendów pozasezonem. W I połowie 2017 roku krajowe podróże wzrosły o7 proc. wporównaniu do I połowy 2016 roku.

Usprawnienie procesów zakupowych pozwala firmie zaoszczędzić kilkanaście procent kosztów. Dlatego menadżerowie przykładają do tego obszaru coraz większą wagę irównolegle zPrzemysłem 4.0 rozwija się idea Zakupów 4.0. Ostatni trend to wykorzystanie analityki big data inowych technologii, które pozwalają zoptymalizować zakupy iobniżyć ich koszty.

Festiwal wOpolu okazał się wielkim sukcesem – ocenił prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Tegoroczny Festiwal Polskiej Piosenki mimo dużej konkurencji komercyjnych stacji przyciągnął wweekend przed telewizory największą liczbę widzów.I to mimo obaw, że wrześniowy termin będzie mniej atrakcyjny niż czerwcowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga przedsiębiorcom, którzy mają problem zterminowym opłacaniem składek. W II półroczu 2016 roku liczba płatników spłacających zadłużenie wramach układu ratalnego wzrosła o3663, a wI połowie 2017 roku –o 16656 płatników.

Zrównoważony transport to łatwiejsze, bezpieczniejsze ibardziej przyjazne dlaśrodowiska podróże – podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury ibudownictwa. To jednak wymaga jeszcze wiele inwestycji, m.in. wparkingi Park & Ride czy nowy, niskoemisyjny tabor. Zrównoważony transport to również rozwiązania zzakresu ekonomii współdzielenia, które skłaniają mieszkańców do zostawienia swoich aut wgarażach.

Strona 43 z 46
Początek strony