Biznes

Pod zabudowę mieszkaniową coraz częściej wykorzystywane są grunty poprzemysłowe. Często są znakomicie położone, ale potencjalnie mogą się okazać niebezpieczne ze względu na możliwe zanieczyszczenia chemiczne. Klienci szukający mieszkań niemają jednak świadomości, jak ważne są to kwestie.

Rzecznik Finansowy proponuje zmiany wprawie, które miałyby uporządkować rynek ubezpieczeń ocharakterze inwestycyjnym. Problem wciąż istnieje, choć wsprzedaży niema już złych produktów narażających klientów na wysokie opłaty likwidacyjne, przezktóre tracili często całe ulokowane środki.

2,4 mln seniorów pobiera emeryturę wformie gotówki. Coraz więcej emerytów korzysta jednak zrachunków bankowych. Przelew emerytury na konto jest bezpieczny. Banki doceniają emerytów jako klientów icoraz częściej przygotowują ofertę dopasowaną do ich potrzeb.

Rozwój leku na ostrą białaczkę szpikową ijego sprzedaż wII fazie badań klinicznych,sprzedaż jednego projektu innowacyjnego rocznie orazzwiększenie kapitalizacji spółki do ponad 2 mld zł – to główne założenia strategii spółkiSelvita do 2021 roku.

Starzejące się społeczeństwo izwiększony popyt na świadczenia medyczne, brak lekarzy ipielęgniarek, który wymusza podwyżki ich wynagrodzeń, orazkonieczność inwestowania wnowoczesne technologie isprzęt diagnostyczny – to główne czynniki, które składają się na wzrost kosztów opieki medycznej.

Z początkiem marca wchodzi wżycie podpisana wtym tygodniu przezprezydenta ustawa oograniczeniu handlu wniedziele. To oznacza, że już 11 i18 marca klienci niezrobią zakupów wsupermarketach, zamknięte będą też galerie handlowe. Branża spodziewa się, że nowe prawo wywoła lawinę negatywnych skutków, na czele ze wzrostem cen towarów iusług.

Polacy niezdają sobie sprawy ztego, zjakimi kosztami wiąże się diagnoza: nowotwór. Co czwarty sądzi, że na leczenie potrzebowałby ok. 1 tys. zł – wynika zbadania Nationale-Nederlanden. Mimo niedoszacowania tych kosztów większość badanych itak jest przekonana, że nieporadziłaby sobie finansowo ztakim problemem.

Cyfryzacja Polski postępuje coraz szybciej. Na wdrożenie czekają mDokumenty ie-recepty, a operatorzy telekomunikacyjni przy wsparciu unijnych funduszy likwidują białe plamy wdostępie do internetu. Telekomy są dlaresortu cyfryzacji ważnym partnerem wupowszechnianiu cyfrowych umiejętności wśród Polaków.

Na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) iindywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polacy zgromadzili ponad 9 mld zł. Środki zbierane wIII filarze to nietylko zabezpieczenie przyszłości, lecz także możliwość skorzystania zulg podatkowych.

Dziennik „Rzeczpospolita”, Radio Zet orazRMF FM otwierają zestawienie najczęściej cytowanych mediów w2017 r. W pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden portal internetowy, Onet.pl. Tegoroczny opracowany przezInstytut Monitorowania Mediów ranking najbardziej opiniotwórczych mediów zdominowały prasa, radio itelewizja, czyli media klasyczne.

Ratownicy TOPR zaliczają się do najbardziej skutecznych służb ratownictwa górskiego. Każdego roku pomagają wTatrach ina trasach narciarskich prawie trzem tysiącom turystów inarciarzy. Ci, którzy znaleźli się wich szeregach, musieli zdać skomplikowane egzaminy iukończyć testy kondycyjno-sprawnościowych.

W ubiegłym roku polskie firmy sfinansowały za pośrednictwem leasingu inwestycje na kwotę blisko 68 mld zł, czyli oniemal 16 proc. więcej niż w2016 roku. Dla 60 proc. małych iśrednich przedsiębiorstw to właśnie leasing jest ważnym źródłem finansowania inwestycji.

Początek strony