Top Stories

Połączenie Idea Leasing zGetin Leasing oznacza, że na polskim rynku powstał drugi co do wielkości gracz wPolsce. Celem nowego podmiotu, Idea Getin Leasing, jest umocnienie pozycji pod względem wartości iliczby finansowanych środków transportu.

Dział: Biznes

Wprowadzenie rynku mocy, wynegocjowanie korzystnego kształtu unijnego Pakietu Zimowego idokończenie aktualnie prowadzonych inwestycji wmoce wytwórcze – to największe wyzwania dlasektora energetycznego w2018 roku wocenie Ministerstwa Energii. Nadchodzące miesiące wenergetyce upłyną pod znakiem dużych zmian: wpierwszym półroczu ma zapaść decyzja rządu dotycząca budowy elektrowni jądrowej, a wgrudniu powinny odbyć się pierwsze aukcje na dostawy energii wlatach 2021–2023, związane zwdrożeniem wPolsce rynku mocy.

Dział: Biznes

W Polsce brakuje strategicznego planu walki zchorobami nowotworowymi – podkreślają eksperci. Oprócz dostępu do najskuteczniejszych leków powinien on zakładać kompleksową opiekę nad pacjentem, sprawowaną od momentu diagnozy ażdo zakończenia rehabilitacji. Na listy refundacyjne trafia jednak zaledwie część powszechnie stosowanych na świecie terapii, przy czym wiele znich wdrażanych jest wniewłaściwej linii leczenia.

Dział: Biznes

Pod zabudowę mieszkaniową coraz częściej wykorzystywane są grunty poprzemysłowe. Często są znakomicie położone, ale potencjalnie mogą się okazać niebezpieczne ze względu na możliwe zanieczyszczenia chemiczne. Klienci szukający mieszkań niemają jednak świadomości, jak ważne są to kwestie.

Dział: Biznes

Rzecznik Finansowy proponuje zmiany wprawie, które miałyby uporządkować rynek ubezpieczeń ocharakterze inwestycyjnym. Problem wciąż istnieje, choć wsprzedaży niema już złych produktów narażających klientów na wysokie opłaty likwidacyjne, przezktóre tracili często całe ulokowane środki.

Dział: Biznes
Początek strony