Top Stories

Starzejące się społeczeństwo izwiększony popyt na świadczenia medyczne, brak lekarzy ipielęgniarek, który wymusza podwyżki ich wynagrodzeń, orazkonieczność inwestowania wnowoczesne technologie isprzęt diagnostyczny – to główne czynniki, które składają się na wzrost kosztów opieki medycznej.

Dział: Biznes

Cyfryzacja Polski postępuje coraz szybciej. Na wdrożenie czekają mDokumenty ie-recepty, a operatorzy telekomunikacyjni przy wsparciu unijnych funduszy likwidują białe plamy wdostępie do internetu. Telekomy są dlaresortu cyfryzacji ważnym partnerem wupowszechnianiu cyfrowych umiejętności wśród Polaków.

Dział: Biznes

Ratownicy TOPR zaliczają się do najbardziej skutecznych służb ratownictwa górskiego. Każdego roku pomagają wTatrach ina trasach narciarskich prawie trzem tysiącom turystów inarciarzy. Ci, którzy znaleźli się wich szeregach, musieli zdać skomplikowane egzaminy iukończyć testy kondycyjno-sprawnościowych.

Dział: Biznes

2,4 mln seniorów pobiera emeryturę wformie gotówki. Coraz więcej emerytów korzysta jednak zrachunków bankowych. Przelew emerytury na konto jest bezpieczny. Banki doceniają emerytów jako klientów icoraz częściej przygotowują ofertę dopasowaną do ich potrzeb.

Dział: Biznes

Z początkiem marca wchodzi wżycie podpisana wtym tygodniu przezprezydenta ustawa oograniczeniu handlu wniedziele. To oznacza, że już 11 i18 marca klienci niezrobią zakupów wsupermarketach, zamknięte będą też galerie handlowe. Branża spodziewa się, że nowe prawo wywoła lawinę negatywnych skutków, na czele ze wzrostem cen towarów iusług.

Dział: Biznes
Początek strony