Top Stories

Ponad połowa Polaków, którzy inwestują, decyduje się na nieruchomości. Rok 2018 może być pod tym względem rekordowy. Do takich inwestycji przekonuje ich coraz większe zainteresowanie najmem zarówno krótko-, jak idługoterminowym. Na ten ostatni wpływa rosnąca liczba pracowników istudentów zzagranicy.

Dział: Biznes

W 2019 roku ma nastąpić ostateczna reforma OFE, czyli ich likwidacja. Zamiast nich zostaną wprowadzone pracownicze plany emerytalne, a trzy czwarte środków zgromadzonych wOFE trafi na prywatne konta oszczędzających. Zdaniem ekspertów będzie to oznaczać konieczność założenia rachunku wrodzaju IKZE imożliwość wyboru strategii inwestycyjnej.

Dział: Biznes

Około 20 proc. dorosłych Polaków cierpi na szumy uszne, a dla5 proc. ta dolegliwość jest poważnym problemem. Trwające powyżej pięciu minut iczęściej niż dwa razy wtygodniu szumy uszne występują także u 6 proc.

Dział: Biznes

Duża konkurencja ze strony apartamentów iobiektów na krótkoterminowy wynajem orazrosnące koszty pracy powodują, że hotele muszą szukać sposobów na podniesienie rentowności iprzyciągnięcie gości. To jest jednak trudne ze względu na brak dostępnych pracowników.

Dział: Biznes

Polscy sportowcy walczą omedale wKorei Południowej, a krajowe firmy – otamtejszych konsumentów. W ciągu 11 miesięcy 2017 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosła oblisko50 proc., jednak na tle innych rynków wymiana handlowa jest jednak stosunkowo niewielka.

Dział: Biznes
Początek strony