Niemal wszystkie dzieci z klas 1-3 korzystają z internetu. Rodzice chcą lepiej dbać o ich bezpieczeństwo

Świadomość rodziców wzakresie cyfrowego wychowania rośnie – wynika zbadania F-Secure iPlus. To dobra wiadomość, ponieważ zinternetu korzystają niemal wszystkie dzieci zklas 1–3. 80 proc. opiekunów rozmawia ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego surfowania winternecie.


Wciąż jednak rodzice rzadko korzystają zpomocy technologii, czyli takich rozwiązań jak ochrona rodzicielska. Potrzebę ich wdrożenia widzą głównie ci rodzice, którzy dopiero rozważają zakup smartfona dladziecka.

– Obecnie ok. 30 proc. rodziców korzysta zróżnych form ochrony dzieci winternecie. To zdecydowana mniejszość, natomiast liczba osób, które znich korzystają, systematycznie idość szybko rośnie–mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Karolina Małagocka, ekspert ds. prywatności wfirmie F-Secure.–Łącząc to zfaktem, że kwestie bezpieczeństwa stają się tematem rozmów rodziców zdziećmi idokładając do tego jeszcze informację, że ponad 50 proc. osób chciałoby ztakich rozwiązań skorzystać, można śmiało powiedzieć, że temat cyfrowego wychowania stał się ważny dlarodziców.

Z badania przeprowadzonego przezfirmę F-Secure ioperatora telekomunikacyjnej sieci Plus wynika, że ztelefonu jako narzędzia służącego do łączenia się zinternetem korzysta 97 proc. dzieci wklasach 1–3 szkoły podstawowej, dla70 proc. telefon to jedyne narzędzie do korzystania zinternetu, dla64 proc. to komputer. Na kolejnych pozycjach znalazły się tablet (40 proc.), konsola (7 proc.) orazSmart TV (7 proc.). Jak wynika zbadań, dziecko zazwyczaj otrzymuje nowy numer telefonu wwieku 7–8 lat zoferty ogólnej, która niejest skierowana specjalnie donajmłodszych.

–Najczęściej funkcjonującą formą kontroli jest tzw. zerkanie przezramię lub okazjonalne przeglądanie telefonu. To ostatnie rodzice postrzegają często jako wkroczenie wsferę prywatną dziecka–zauważa Małagocka.

80 proc. rodziców rozmawia zdziećmi obezpieczeństwie wsieci. Co trzeci rodzic stara się kontrolować czas, który dziecko spędza ztelefonem, wprowadzając limity dzienne. Czasem dostęp do smartfona traktowany jest jako element nagrody za pożądane zachowanie dziecka.

Jednak co trzeci rodzic przyznaje, że niekontroluje stron internetowych przeglądanych przezdziecko. Autorzy raportu tłumaczą to brakiem czasu. Jednak okazuje się, że co piętnaste dziecko przed 9 rokiem życia miało kontakt zpornografią.

–Tu przychodzi nam zpomocą technologia, która będzie pilnowała przestrzegania pewnych zasad. Gdy dziecko się ich nauczy, spokojnie będziemy mogli poszerzać mu granice wolności, tak jak wświecie realnym ­– wyjaśnia Karolina Małagocka. –Rozwiązania takie jak ochrona rodzicielska, które są dostępne za bardzo przystępną cenę również wpakiecie u operatora, mają ułatwić cyfrowe wychowanie, a niebyć kagańcem, który nakładamy na dziecko, kiedy już stanie się coś złego.

Program ochrony rodzicielskiej nietylko potrafi zablokować strony określonego rodzaju, lecz także np. uniemożliwić korzystanie zinternetu po ustalonej wcześniej godzinie.

Większość badanych przyznaje, że chciałaby skorzystać zaplikacji ochronnej, a wszczególności ci rodzice, którzy jeszcze niezakupili smartfona dladziecka – 84 proc. znich jest zainteresowanych tego typu rozwiązaniem.

– Rodzice mają świadomość tego, że należy dbać okwestie bezpieczeństwa. Jak zauważyliśmy wnaszych badaniach wśród rodziców, którzy już udostępnili dziecku swój telefon czy kupili nowy numer dladziecka, ta świadomość jest mniejsza –mówi Marek Nowowiejski, kierownik ds. rozwoju usług wPlusie.–Treści, do których dzieci mają dostęp, powinny być dlanich odpowiednio dopasowane, żeby korzystanie ztych urządzeń miało miejsce wsposób umiarkowany, aby dzieci niesiedziały non stop przy komputerze czy smartfonie, surfując winternecie, bo to odbije się na ich zdrowiu irozwoju osobistym.

Badanie „Bezpieczny smartfon dladziecka” zostało przeprowadzone przezF-Secure orazsieć Plus na przełomie lipca isierpnia 2017 roku na próbie 406 rodziców dzieci zklas 1–3 szkoły podstawowej. Wywiady przeprowadzano online na panelu internetowym (metoda CAWI).

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony