Polska coraz bardziej innowacyjna. Dużo do nadrobienia jest jeszcze w obszarze badań i rozwoju oraz finansowania start-upów

Od kilku lat Polska awansuje wrankingach innowacyjności. Na tle sąsiadów zregionu Europy Środkowo-Wschodniej wypada dobrze, choć wiele do nadrobienia ma jeszcze wobszarze badań irozwoju. Wydatki na ten cel wprawdzie rosną, ale zbyt wolno.


Problemem jest też dostęp start-upów do finansowania. To właśnie wsparciu innowacyjnych mikrofirm służyć ma konkurs Laur Innowacyjności, którego 7. edycja zakończy się 15 października.

– Innowacyjność jest szczególnie ważna dlagospodarek państw takich jak Polska, ponieważ dzięki niej można się dalej rozwijać. Mamy obecnie przemysł 4.0, a innowacyjność – która jest połączeniem człowieka zmaszynami – jest kluczowa, abyśmy wyprzedzali innych istali się lokomotywą, która będzie ciągnęła nasz cały region do przodu–mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tomasz Karwat, prezes Zespołu Usług Technicznych NOT.

Innowacyjność ma być jednym zfilarów rozwoju polskiej gospodarki – wynika zprzyjętej wtym roku rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Od stycznia obowiązuje tak zwana „mała ustawa oinnowacyjności”, dzięki której przedsiębiorcy istart-upy mogą korzystać znowych ułatwień iulg podatkowych.

Polska wypada dobrze na tle sąsiadów takich jak Czechy czy Węgry ijest jednym znajbardziej innowacyjnych państw wregionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tegorocznym rankingu Bloomberg Innovation Index awansowała na 22. pozycję, wyprzedzając m.in. Rosję, Włochy, Hiszpanię, Grecję, Luksemburg, a nawet Estonię, która cieszy się opinią jednej znajbardziej innowacyjnych gospodarek świata. Jednak od zwycięzcy zestawienia – Korei Południowej – dzieli Polskę duży dystans.

Dużo do nadrobienia jest wobszarze badań irozwoju orazfinansowania start-upów. Jak wynika zubiegłorocznych badań firmy doradczej Deloitte, PKO Banku Polskiego iNCBR prawie połowa (44 proc.) polskich firm wciąż niewdrożyła jeszcze strategii badawczo-rozwojowej, a pod względem procentowych nakładów na B+R wstosunku do krajowego PKB Polska znajduje się weuropejskim ogonie. Według Eurostatu w2014 roku było to 0,94 proc. PKB wobec unijnej średniej na poziomie 2 proc. Jednak rządowa strategia rozwoju innowacyjności zakłada, że do 2020 roku poziom wydatków na badania irozwój ma wPolsce sięgnąć 1,7 proc. krajowego PKB.

– Środowisko start-upów wygląda dobrze izarazem niedobrze. Mamy około 2,5 tys. start-upów, ale niewiele znich przeżywa swój pierwszy rok. Głównym problemem jest brak odpowiedniego finansowania. Nie ma programów, które mogłyby pomóc takim młodym przedsiębiorstwom wrozwijaniu innowacyjności, zktórą wchodzą na rynek. W krajach UE jest wiele funduszy venture capital, które inwestują ipomagają takim start-upom. U nas niema jeszcze takiej kultury na obecnym etapie –mówi Tomasz Karwat.

Jak wynika zopublikowanego wlipcu raportu „Start-upy wPolsce – finansowanie”, który powstał woparciu odane GUS iEurostatu, wPolsce fundusze venture capital iprivate equity wciąż niezbyt chętnie inwestują winnowacyjne mikrofirmy. Ich zaangażowanie wprzedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju wyrażone jako procent PKB jest wPolsce kilkukrotnie mniejsze niż wwiększości pozostałych państw Europy. Dla porównania wDanii czy Luksemburgu zaangażowanie kapitałów venture wstart-upy jest dziesięciokrotnie wyższe niż wPolsce.

– Są projekty, które niewymagają dużego kapitału, na przykład rozwiązania programistyczne. Aby wejść na rynek, potrzebny jest marketing, upowszechnienie danego rozwiązania lub sprawdzenie, czy ono pasuje do rynku docelowego. Są też takie start-upy technologiczne, które wymagają dużo więcej zaangażowania kapitałowego, od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilku milionów– mówi Tomasz Karwat.

Raport osytuacji start-upów wPolsce, który powstał na zlecenie Zespołu Usług Technicznych NOT, zainaugurował tegoroczną, 7. edycję konkursu Laur Innowacyjności. Jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów innowacyjnych orazpromowanie nowoczesnych polskich produktów, technologii iusług.

– Konkurs ma pomóc ciekawym rozwiązaniom technicznym. Można zademonstrować swoje rozwiązanie, podyskutować zgronem wysokiej klasy ekspertów iz praktykami techniki. Idziemy wsukurs wszystkim działaniom, które mają pomóc polskiej gospodarce ichcemy wyłonić te pomysły, które dobrze rokują. Szukamy rozwiązań m.in. venture capital, aby można było zapewnić tym podmiotom finansowanie. W wielu przypadkach są to bardzo dobre pomysły techniczne, które wymagają niewielkiego finansowania rzędu 0,5 mln – 1 mln zł –mówi Tomasz Karwat.

Start-upy iinnowacyjne przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swój akces do konkursu jeszcze przezdwa tygodnie, do 15 października. Jury wyłoni zwycięzców wtrzynastu kategoriach: energetyka, transport, informatyka, komunikacja, maszyny iurządzenia, budownictwo, telekomunikacja, przemysł spożywczy ifarmaceutyczny gospodarka wodna, rolnictwo. Laureaci zostaną wyłonieni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 listopada. Plebiscytowi patronują m.in. Polska Akademia Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań iRozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa iRozwoju Wsi, Urząd Patentowy RP, Giełda Papierów Wartościowych orazPolska Izba Informatyki iTelekomunikacji.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek strony